ZNA Labgids - Alkalische fosfatase

Trefwoorden:Alkalische fosfatase

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA JP, MI, CA
AFNAME-HOEVEELHEID 6mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE Enzymatisch, colorimetrische detectie
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 541914
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Alkalische fosfatase in Serum
Klinisch toepassingsgebied: Het alkalische fosfatase is een enzym dat hoofdzakelijk aanwezig is in bot en lever. Het komt ook voor in de lever, nier, maag, darmen, placenta en longen. De alkalische fosfatase uit de lever vormt bij gezonde volwassenen de hoofdfractie van het totale alkalische fosfatase in bloed. De indicaties voor aanvragen zijn de verdenking van een botziekte of een, met stuwing gepaard gaande, leveraandoening.
Verhoogde waarden: - leveraandoening met cholestase - pancreascarcinoom dat gepaard gaat met cholestase - verhoogde osteoblastische activiteit (bijv. Ziekte van Paget, botmetastasen, …) - zwangerschap - hyperparathyroïdie - osteoalacie, vit. D intoxicatie - bijschildkliercarcinoom - zeer zelden voorkomende tumoren die specifieke varianten produceren - sommige geneesmiddelen bijv. Anti-epileptica. Gebruik geen gehemolyseerde stalen. Opmerkingen: Bij een verhoogde alkalische fosfatase activiteit geeft een iso-enzyme electroforese de oorsprong ervan (lever, bot, punctie,…).
Referentiewaarden: Alkalische fosfatase in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Alkalische fosfatase in Serum 40-129 U/L Man 18-99Y
Alkalische fosfatase in Serum 50-117 U/L Vrouw 15-16Y
Alkalische fosfatase in Serum 55-149 U/L Man 17-18Y
Alkalische fosfatase in Serum 45-87 U/L Vrouw 17-18Y
Alkalische fosfatase in Serum 35-104 U/L Vrouw 18-99Y
Alkalische fosfatase in Serum 83-248 U/L Beide 0-14D
Alkalische fosfatase in Serum 122-469 U/L Beide 15-365D
Alkalische fosfatase in Serum 142-335 U/L Beide 1-9Y
Alkalische fosfatase in Serum 129-417 U/L Beide 10-12Y
Alkalische fosfatase in Serum 116-468 U/L Man 13-14Y
Alkalische fosfatase in Serum 57-254 U/L Vrouw 13-14Y
Alkalische fosfatase in Serum 82-331 U/L Man 15-16Y

Ga terug