ZNA Labgids - Amylase

Trefwoorden:amylase

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 6mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
Wegens RIZIV-beperkingen mag amylase niet samen met lipase uitgevoerd worden op hetzelfde staal. Indien gewenst kan amylase afzonderlijk worden aangevraagd. 
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE Enzymatisch, colorimetrische detectie
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 7 dagen. Mag niet uitgevoerd worden op staal dat ingevroren is geweest !!
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS CR337: De verstrekkingen 541612-541623 en 541833-541844 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
RIZIV-NOMENCLATUUR 541612
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Amylase in Serum
Klinisch toepassingsgebied: Amylase is een amylolytisch verteringsenzym dat geproduceerd wordt door de exocriene pancreas en de speekselklieren. Amylase wordt bepaald bij (acute) pancreatitis. Bij een crisis verhoogt de amylasemie binnen de 12 uur met een maximum na 12 - 72 uur en keert terug naar basale waarden binnen de 4 - 6 dagen. De specificiteit van amylase voor pancreatitis is beperkt, vermits andere abdominale aandoeningen eveneens een verhoging van de serum amylasespiegel kunnen veroorzaken. Lipase is een betere merker voor acute pancreatitis dan amylase, vermits de piekwaarden meestal veel hoger zijn en vroeger worden bereikt. 
Verhoogde waarden: - Acute pancreatitis - Speekselklierafwijkingen : parotitis, bof, obstructies na maxillo-faciale chirurgie, na bestraling in speekselklierengebied - Ernstige nierinsufficiëntie - Zeer zelden : ectopische productie van amylase door niet-pancreatische tumoren; Zelden verhoogd bij : - chronische pancreatitis - pancreastrauma - pancreascarcinoom Vals verhoogde waarden bij : - Macro-amylasemie (amylase gebonden aan een immuunglobuline, waardoor geen renale klaring) Verlaagde waarden: Pancreasinsufficiëntie, pancreatectomie, ernstig leverlijden.
Referentiewaarden: Amylase in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Amylase in Serum 28-100 U/L serum Beide 0-99Y

Ga terug