ZNA Labgids - Aspartaat aminotransferase (AST, GOT)

Trefwoorden:AST, GOT, Aspartaat aminotransferase

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE Serum
RECIPIËNT Serumgel
ACTIVITEITENCENTRA MI
AFNAME-HOEVEELHEID 6mL
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS
METHODE Enzymatisch, colorimetrische detectie
UITVOERFREQUENTIE 24/24
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport)
BIJ-AANVRAGEN Maximaal 4 dagen
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 125134
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum
Klinisch toepassingsgebied: Het AST behoort tot de groep van transaminasen, enzymes die een rol spelen bij de afbraak van aminozuren. De lever, het hart en de skeletspieren bevatten hogere activiteiten van AST dan de andere organen. De activiteitsbepaling wordt voornamelijk uitgevoerd bij screening, diagnose en opvolgen van myocardinfarct, spierziekten en in mindere mate bij leveraandoeningen. Verhoogde waarden: - sterk verhoogd : acute hepatitis, langdurige shock, toxische leverbeschadiging - matig tot gering verhoogd : persisterende hepatitis, chronisch alcoholmisbruik, levercirrose, hemochromatose, galsteen, galblaascarcinoom - spieraandoeningen - myocardinfarct - acute pancreatitis - sterke intravasculaire hemolyse - (soms) bij ernstig cerebraal infarct - in zeldzame gevallen : complexvorming met immunoglobulines. ALT (GPT) kan dan normaal zijn. Interferenties: Gehemolyseerde stalen zijn te vermijden omwille van hoge AST-levels in erytrocyten.
Referentiewaarden: Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm.
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <=40 U/L Man 18-99Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <51 U/L Beide 7-12Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <27 U/L Vrouw 13-17Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <33 U/L Man 13-17Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <50 U/L Man volw
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <35 U/L Vrouw volw
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <96 U/L Beide 0 t/m 1 jr
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <71 U/L Beide 1 t/m 3 jr
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <53 U/L Beide 4 t/m 6 jr
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <50 U/L Beide 7 t/m 12 jr
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) met pyridoxaal fosfaat activatie in Serum <46 U/L Beide 13 t/m 17 jr
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <=32 U/L Vrouw 18-99Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <122 U/L Beide 0-1D
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <110 U/L Beide 2-5D
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <84 U/L Beide 6-31D
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <84 U/L Beide 1-6M
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <89 U/L Beide 7-12M
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <56 U/L Beide 1-3Y
Aspartaat aminotransferase (AST, GOT) in Serum <52 U/L Beide 4-6Y

Ga terug