ZNA Labgids

Dit is de labgids van het Klinisch Laboratorium ZNA. Hierin vind je alle info terug rond analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's.
alfa-2-antiplasmine
Citraat plasma Citraattube
anti IIa dabigatran (pradaxa)
Citraat plasma Citraattube
Anti XA Apixaban
Citraat plasma Citraattube
anti Xa fondaparinux (arixtra)
Citraat plasma Citraattube
anti Xa rivaroxaban (Xarelto)
Citraat plasma Citraattube
anti Xa UFH-LMWH
Citraat plasma Citraattube
Antitrombine III activiteit
Citraat plasma Citraattube
Anti-Xa (Edoxaban)
Citraat plasma Citraattube
APC-resistentie
Citraat plasma Citraattube
aPTT
Citraat plasma Citraattube
C1 esterase inhibitor (functioneel)
Citraat plasma Citraattube
CBA (Collageen binding assay)
Citraat plasma Citraattube
Complex SC5b-9
Citraat plasma Citraattube
D-dimeren
Citraat plasma Citraattube
F II
Citraat plasma Citraattube
F IX
Citraat plasma Citraattube
F IX inhibitor
Citraat plasma Citraattube
F V
Citraat plasma Citraattube
F VII
Citraat plasma Citraattube
F VIII activiteit
Citraat plasma Citraattube
F VIII inhibitor dosage/screening
Citraat plasma Citraattube
F VIII na refacto
Citraat plasma Citraattube
F VIII-VWF bindingscapaciteit
Citraat plasma Citraattube
F X
Citraat plasma Citraattube
F XI
Citraat plasma Citraattube
F XII
Citraat plasma Citraattube
F XIII
Citraat plasma Citraattube
Factor XIII activiteit (kwantitatieve bepaling)(doorstuur!)
Citraat plasma Citraattube
Factoren (stolling)
Citraat plasma
Fibrinogeen
Citraat plasma Citraattube
Fibrinogeen antigeen
Citraat plasma Citraattube
kalium (Heparine plasma)
Heparine plasma Lithium-Heparine MET gel
Lupus anticoagulans
Citraat plasma Citraattube
Multimeren Ultra Large Von Willebrand
Citraat plasma Citraattube
Plasminogeen
Citraat plasma Citraattube
Proteine C
Citraat plasma Citraattube
PT
Citraat plasma Citraattube
PT onder medicatie (Point of Care)
vol bloed Zie opmerkingen
ratio risto/VWF
Citraat plasma
ratio VIII/VWF
Citraat plasma
Reptilasetijd
Citraat plasma Citraattube
Stollingsfactoren: zie Factor ..
Citraat plasma
Trombinetijd
Citraat plasma Citraattube
Verworven Anticoagulans
Citraat plasma Citraattube
Von Willebrand factor (VWF) antigeen
Citraat plasma Citraattube
Vrij Proteine S
Citraat plasma Citraattube
VWF Protease
Citraat plasma Citraattube